Ondersteuningsvereniging Sociale Projecten Regio Izegem

Adres maatschappelijke zetel: Krekelstraat 56, 8870 Izegem

Mail-adres: info@helpende-hand.be

Identificatie nummer: 11505/97

Ondernemingsnummer: 0461 087 124

saMENSpel

Samenspel Izegem

VZW saMENSpel overkoepelt vier diensten:

  • Beschut wonen (wonen met ondersteuning)
  • Den Omgang (ontmoetings- en activeringscentrum),
  • Den Tatsevoet (werken met ondersteuning),
  • PZT Midden-West-Vlaanderen (Psychiatrische Zorg in een Thuissituatie).

 
Voor bijkomende info: klik hier.