Ondersteuningsvereniging Sociale Projecten Regio Izegem

Adres maatschappelijke zetel: Krekelstraat 56, 8870 Izegem

Mail-adres: info@helpende-hand.be

Identificatie nummer: 11505/97

Ondernemingsnummer: 0461 087 124

Wie zijn wij ?

Onze v.z.w. werd opgericht op 27 mei 1997 en heeft tot doel het ondersteunen van diensten, verenigingen, sociale centra of projecten voor algemeen welzijnswerk die zich richten tot zowel  jongeren of volwassenen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De ondersteuning kan zowel gebeuren op educatief, preventief of financieel vlak om aldus bij te dragen tot de realisatie van hun sociale doelstelling.

Alle verkregen middelen gaan zonder uitzondering voor de volle honderd procent en rechtstreeks naar de geselecteerde doelen zonder inhouding van welke kost of commissie dan ook.

Daarenboven beklemtonen we heel uitdrukkelijk dat we enkel ingaan op vragen naar hulp waarvan de uiteindelijke ambitie er moet in bestaan om mensen terug hun plaats te geven in onze maatschappij ; de personen in de doelgroep moeten de wil hebben om er terug bovenop te komen ; het in stand houden van een “hangmat cultuur” is geenszins voorwerp van onze vereniging.

Waar halen wij onze inkomsten ?

Onze vereniging ontvangt geen enkele vorm van subsidie.

De enige bron van inkomsten zijn giften van mensen of firma’s die zich kunnen vinden in onze maatschappelijk sociale opdracht.

Financiële steun is uiteraard zeer welkom en kan worden overgemaakt op de volgende bankrekening bij Belfius IBAN : BE77 0689 3942 7142

Vanaf 1 juli 2021 treedt in Vlaanderen het nultarief in voege voor schenkingen en nalatenschappen aan goede doelen. Izegemse Helpende Handen vzw (ondernemingsnummer 0461087124) kan worden aangeduid als “goede doel”. Deze nieuwe regelgeving geldt ook voor reeds opgemaakte testamenten.

Kandidaat bestuursleden

Mensen die interesse hebben in onze vereniging en hun steentje willen bijdragen mogen zich altijd melden op ons mail adres info@helpende-hand.be om zich kandidaat te stellen als lid van de Raad van Bestuur en (of) de Algemene Vergadering.

Voor alle duidelijkheid willen we vermelden dat alle mandaten van de leden van onze v.z.w. op vandaag onbezoldigd zijn en dit zal ook zo blijven in de toekomst.