Wie zijn wij ?

Onze v.z.w. werd opgericht op 27 mei 1997 en heeft tot doel het ondersteunen van diensten, verenigingen, sociale centra of projecten voor algemeen welzijnswerk. We richten ons zowel tot jongeren of volwassenen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De ondersteuning kan zowel gebeuren op educatief, preventief of financieel vlak om aldus bij te dragen tot de realisatie van hun sociale doelstelling.

Alle verkregen middelen gaan zonder uitzondering voor de volle honderd procent en rechtstreeks naar de geselecteerde doelen zonder inhouding van welke kost of commissie dan ook.

Daarenboven beklemtonen we heel uitdrukkelijk dat we enkel ingaan op vragen naar hulp waarvan de uiteindelijke ambitie er moet in bestaan om mensen terug hun plaats te geven in onze maatschappij ; de personen in de doelgroep moeten de wil hebben om er terug bovenop te komen ; het in stand houden van een “hangmat cultuur” is geenszins voorwerp van onze vereniging.

Waar halen wij onze inkomsten ?

Onze vereniging ontvangt geen enkele vorm van subsidie.

De enige bron van inkomsten zijn giften van mensen of firma’s die zich kunnen vinden in onze maatschappelijk sociale opdracht.

Financiële steun is uiteraard zeer welkom en kan worden overgemaakt op de volgende bankrekening bij de KBC,Gentsestraat, Izegem, IBAN : BE39 4650 1311 3119 en BIC: KREDBEBB

Kandidaat bestuursleden

Mensen die interesse hebben in onze vereniging en hun steentje willen bijdragen mogen zich altijd melden op ons mail adres info@helpende-hand.be om zich kandidaat te stellen als lid van de Raad van Bestuur en (of) de Algemene Vergadering.

Voor alle duidelijkheid willen we vermelden dat alle mandaten van de leden van onze v.z.w. op vandaag onbezoldigd zijn en dit zal ook zo blijven in de toekomst.