Ondersteuningsvereniging Sociale Projecten Regio Izegem

Adres maatschappelijke zetel: Krekelstraat 56, 8870 Izegem

Mail-adres: info@helpende-hand.be

Identificatie nummer: 11505/97

Ondernemingsnummer: 0461 087 124

In 1997 werd Helpende Handen vzw opgericht ; 2017 is bijgevolg een jubileum jaar – onze 20ste verjaardag – een geschikt moment om eventjes naar buiten te komen.

Op 17 december 2017 werd het 20 jarig bestaan van Helpende Handen vzw gevierd ; tegelijk een ideale gelegenheid om de 4 nog overlevende mede oprichters eens in de bloemetjes te zetten. We vermelden de heren Tillo Wyffels, Karel Vandeputte, Erik Vantomme en Jean Paul Van Severen. Alle stichtende leden werden geëerd en ontvingen een medaille, hen overhandigd door provincieraadslid Marc Vanwalleghem.

Helpende Handen steunde de afgelopen jaren verschillende projecten voor welzijnswerk in de regio Izegem mede dank zij de materiële steun van de NV Cargill – een belangrijke werkgever in onze stad.

SaMENSpel was zo gastvrij ons uit te nodigen op hun locatie in de Ommegangstraat alwaar tevens een bezoekje kon worden gebracht aan de herinrichting van de badkamers in hun sociale appartementen, een project dat werd gerealiseerd mede dankzij onze financiële steun.

Jubileum Helpende Handen