Ondersteuningsvereniging Sociale Projecten Regio Izegem

Adres maatschappelijke zetel: Krekelstraat 56, 8870 Izegem

Mail-adres: info@helpende-hand.be

Identificatie nummer: 11505/97

Ondernemingsnummer: 0461 087 124

Algemene Vergadering

Algemene Vergadering Helpende Handen

Leden van de Algemene Vergadering

Eric Vandersteene, voorzitter

Frieda Brabant, ondervoorzitter

Tillo Kesteloot, secretaris

Anne Sophie Vandeputte, penningmeester

Griet Behaeghe

Jean-Paul Van Severen

Karel Vandeputte, ere bestuurslid

Rieta Desmet

Dirk Ghijs, IT verantwoordelijke

Griet Van Gheluwe