Ondersteuningsvereniging Sociale Projecten Regio Izegem

Adres maatschappelijke zetel: Krekelstraat 56, 8870 Izegem

Mail-adres: info@helpende-hand.be

Identificatie nummer: 11505/97

Ondernemingsnummer: 0461 087 124

Het Bi-Ventiel Bos – Themabos over en voor mensen met dementie

Logo bi-ventielbos

Het Ventiel is een vzw die een buddywerking voor mensen met jongdementie organiseert. De buddy’s zijn vrijwilligers die mensen met jongdementie begeleiden tijdens allerlei activiteiten. Izegemse helpende handen vzw ondersteunt de werking van dit waardevolle project.

Op 7 oktober 2018 zijn we met enkele leden van Izegemse helpende handen ingegaan op de uitnodiging voor de inhuldiging van het “bi-ventiel” bos te Kruishoutem.

Met veel aandacht volgden we de toespraken van o.a. enkele bezielers van dit project en professor Vandenbulcke die een toelichting gaf over de stand van zaken aangaande het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot dementie.

Nadien werd het “bi-ventiel” bos officieel geopend en werden er de eigen gemaakte kunstwerken onthuld onder begeleiding van Xavier Taveirne.

Met zijn allen waren we heel erg onder de indruk van de manier waarop de buddy’s van het ventiel omgaan met de jong dementerenden.

De sfeer was er familiaal en positief, werkelijk een heel mooi initiatief, dat verder onze aandacht verdient.

Voor bijkomende info betreffende Het Ventiel: klik hier.

Voor bijkomende info betreffende Het Ventielbos: klik hier .