Ondersteuningsvereniging Sociale Projecten Regio Izegem

Adres maatschappelijke zetel: Krekelstraat 56, 8870 Izegem

Mail-adres: info@helpende-hand.be

Identificatie nummer: 11505/97

Ondernemingsnummer: 0461 087 124

De afschaffing van het fiscaal voordeel bij duolegaten

Voor overlijdens in Vlaanderen vanaf 1 juli 2021 wordt de techniek van het duolegaat ‘afgeschaft’. Dat betekent dat er vanaf dan geen fiscaal voordeel meer zal zijn voor testamenten met een duolegaat. 

Vanaf 1 juli 2021 treedt in Vlaanderen het nultarief in voege voor schenkingen en nalatenschappen aan goede doelen. Izegemse Helpende Handen vzw (ondernemingsnummer 0461087124) kan worden aangeduid als “goede doel”. Deze nieuwe regelgeving geldt ook voor reeds opgemaakte testamenten.

Wat is het duolegaat ?

Een duolegaat is een bepaling in uw testament waarbij u een deel van uw vermogen aan uw erfgenamen nalaat en een deel aan het goede doel. Laatstgenoemde betaalt de erfbelasting van de andere begunstigden. Uw andere erfgenamen blijven dus gespaard van erfbelasting. Bovendien zal het gedeelte van uw vermogen dat toekomt aan het goede doel minder zwaar belast worden. Goede doelen genieten van een gunsttarief van:

  • 8,5% in Vlaanderen,
  • 12,5 of 25% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
  • 7% in het Waals Gewest.

Kortom: doordat er minder erfbelasting wordt betaald, blijft er meer over om te verdelen. Een win-win situatie dus.

Het duolegaat moet aan 3 voorwaarden voldoen :

– U stelt een testament op

– U schenkt een legaat aan een of meerdere personen (persoon of personen X)

– U schenkt een tweede legaat ten voordele van een vzw, die verplicht is alle successierechten te betalen (persoon Y).

Dus, zowel de successierechten van 8,5% (in Vlaanderen) op het bedrag geschonken aan de vzw evenals de successierechten – die vrij hoog kunnen oplopen – op het bedrag geschonken aan persoon X, worden door de vzw betaald.

Voordelen van het duolegaat :

Het voordeel van het duolegaat schuilt in de lagere successierechten die een privé persoon (die geen bloedverwant of samenwonende is) betaalt ten opzichte van een vzw. Hoe hoog de

successierechten oplopen, hangt ook af van het bedrag van de erfenis en de graad van familieverwantschap.

Een vzw betaalt in Vlaanderen 8,5% successierechten.

Bij verwantschap in de eerste lijn is een duolegaat vanwege de hoogte van de successierechten niet interessant.

Een duolegaat wordt wel bijzonder interessant indien de erfgenaam geen bloedverwant of samenwonende is.

Het is belangrijk dat je de vzw duidelijk identificeert in het testament: de juiste benaming, de juiste maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer.

Izegemse Helpende Handen vzw (ondernemingsnummer 0461087124) kan worden aangeduid als "goede doel".

Je kunt ons contacteren via mail naar info@helpende-hand.be .